Belediye Yönetimi

BELEDİYE YÖNETİMİ

 2009 YEREL SEÇİMLERİ SEÇİM BEYANNAMESİ

BELEDİYECİLİK

Sınırlarında yaşayan halkın sosyal refahını, çevresel yaşam kalitesini arttırmak, sağlık, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli altyapıyı hazırlamak, belediyenin mevcut kaynaklarını optimum seviyede kullanmak, bölgenin gelişmesine paralel olarak oluşan nüfusa bağlı imar rantını arttırarak halkın lehine kullanarak gelişim ve dönüşüm sağlamak, belediye sınırlarında kamu düzeninin işleyişini devam ettirmeye yönelik yol park altyapı hizmetlerini modern teknolojiyi kullanarak eksiksiz hale getirmek gibi hizmetlerin yapıldığı çalışmalar bütünüdür.

Bu tanımda yer alan unsurların yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar seçilmiş belediye başkanları tarafından yürütülür ve koordine edilir.

BELEDİYE BAŞKANI

Belediyecilik tanımlanırken söz konusu edilen çalışmaları koordine, eden başkanı olduğu yöreyi her platformda layıkıyla temsil eden, alt refah düzeyinde bulunan bölge insanının üst refah düzeyine doğru çıkması için gerekli çözümleri üreten ve bu çözümleri eyleme dönüştüren, oluşan rantların paylaşımında hak ve adaletten şaşmayan, kişiliği vizyonu yaşamı ile örnek insan silueti taşıyan, gelecek ve ikbal sorunu olmayan, daima halkın içinde bulunan özelliğe sahip kişidir.

 

MERAM İLÇESİ

Geçmişte birçok tarihsel evreden geçmiş, Selçukluya başkentlik yapmış Konya’nın en eski merkez ilçelerinden biridir. Eski yerleşim yeri olması nedeniyle ilçe sınırlarında her kesimden, her kültür düzeyinden ve her ekonomik seviyeden insan yaşamaktadır.

Meram ilçesinin fiziki yapılaşmasında her tür yapıya rastlamak mümkündür. Bu durum Meram ilçesinin mahalleleri arasındaki farkın da açılmasına neden olmuştur.

Yaklaşık 150.000. Seçmeni bulunan Meram ilçesi Türkiye’deki birçok ilden daha büyük bir yerleşim bölgesidir.

Konya’nın yeşilinin en çok olduğu, Akdeniz bölgesine açılan kapıdır en eski eğitim kurumları, en eski hastaneler, en eski sanayi sitesi Meram sınırlarındadır. Bu durum Konya’nın eski il merkezi olduğunun bir başka kanıtı olarak karşımızda durmaktadır.

İlçe sınırlarında bulunan Meram Bağları ve birçok tarihi eser dünyaca bilinen varlıklardır.

MERAMDA YAPILAMAYANLAR

 • Konya’nın merkeziyken merkez Selçuklu ilçesine kaymıştır. Merkez Meramda tutulamamıştır.
 • Merkezi hükümetin önemli yatırımlarından hiç pay alınamamıştır.
 • İmar planlamasındaki eksiklik ve aksaklıklar kaçak yapılaşmanın en yoğun bölgesinin meram olmasına neden olmuştur. Bu durum Meram’ı birkaç mahallesinin haricinde köhne bir ilçe haline getirmiştir.
 • Tüm dünyaca tanınan tarihi ve tabi değerler yeterince tanıtılmamıştır.
 • Hala bir ilçe merkezi oluşturulamamıştır, belediye hizmet binası bile yoktur.
 • Büyükşehir in merkezinde olmasına rağmen büyükşehir belediyesi yatırım bütçesinden yeterince pay alamamıştır.
 • Yeni alternatif arterler açılamamıştır.
 • Eski köhne mahalleler dururken yaklaşık 30 km dışarıya yeni yerleşimler kurulmaya çalışılmaktadır.
 • Kentsel dönüşümün en fazla yapılması gereken ilçe olmasına rağmen kentsel dönüşümde başarısız kalınmıştır.
 • Kentsel dönüşümdeki başarısızlık kent içi yeşil alan ve parkların oluşmasını engellemiştir.
 • Büyük alışveriş merkezlerinden hiçbirinin yatırımı merama getirilememiştir.
 • Sanayi tesisleri yatırımları yetersiz kalmıştır.
 • Şehrin Meram girişi diğer girişlerine göre çağ dışı yapıların işgalinde olduğundan Konya’nın imajına zarar vermektedir.
 • Doğalgaz yatırımları konusunda en sona itilmiştir.
 • Sosyal belediyecilikte dengesiz ve haksız dağılımlar yapılmıştır.
 • Ülke çapında ünlü mesire yeri Meram Bağları ilgisizlikten geliştirilememiştir.

 

MERAMDA YAPACAKLARIMIZ

1-MERAM KENT MERKEZİ PROJESİ

2-MERKÜSAN PROJESİ

3-MERAM BAĞLARI REKREASYON PROJESİ

4-MAHALLE EVLERİ PROJESİ

5-MERAM TOPLULAŞTIRMA PROJESİ

-ÇAYBAŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

-AYDOĞDU- KURTULUŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

-KOVANAĞZI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

-UZUN HARMANLAR- KALFALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

6-ÖMÜRBOYU EĞİTİM VE SERTİFİKASYON PROJESİ

7-MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ PROJESİ

8-EKENOMİK İYİLEŞTİRME PROJESİ

9-EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ KORUMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

 

1-MERAM KENT MERKEZİ PROJESİ

Büyükşehir olmadan önce Konya ilinin merkezi meram iken bu gün meramın kendi ilçe merkezi yoktur.

Bizim yönetime başlamamızla birlikte ilk yapacağımız iş merama aşağıda özellikleri belirtilen bir kent merkezi inşa edilecektir.

-Belediye binası ve idari hizmet birimleri

-Kaymakamlık binası ve diğer hizmet birimleri

-Toplantı düğün gibi aktivitelerin yapılacağı salonlar

-Gezinti alanları açık hava konserleri gibi aktivitelerin yapılacağı meydan

-Çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği mekanlar

Bu projemizin kapsamında yer alacaktır.

Projemizi gerçekleştireceğimiz alan şu anda mevcut olup meramın tam ortasındadır.

2-MERKÜSAN PROJESİ

(Meram Küçük Sanayi Siteleri Kompleksi)

Meram ilçesinin sanayileşmesi geçmişte ihmal edilmiş ve bu durum meram halkının fakirleşmesine çalışacakları iş yerlerinin diğer ilçelerde olması nedeniylede kazandıklarının büyük bölümünün yol parasına gitmesine neden olmuştur.

Sanayinin olmadığı yerlerin nüfusları da azalmakta devlet ve özel sektör yatırımlarından daha az faydalanma durumlarını ortaya çıkarmaktadır.

Bizim seçilmemiz halinde MERKÜSAN projesi hayata geçirilecek ve sanayinin merkezi yeniden merama kaydırılacaktır.

Merküsan meram küçük sanayi kompleksi içinde ana meslek gruplarının hizmet vereceği modern işletmelerin üretim ve hizmetleri yapabilmesine imkân sağlayacak dükkân ve fabrikalar inşa edilecek alt yapı arsa tahsisi ve öncülük etme konuları belediyece yerine getirilecektir.

Halen şehrin içinde kalmış dükkanlar ve bunların sahiplerinin hak ettikleri dükkanlar belediyece yapılacaktır.

Merküsanın şehir ile olan irtibatı için gerekli toplu taşıma argümanlarının yapımında büyükşehir belediyesiyle ortak hareket edilecek ve büyükşehir belediyesinin bu yatırımı yapması için belediyemiz azami desteğini ve çalışmasını gösterecektir.

Bu proje hem şehir içindeki kötü görüntüleri yok edecek hem de meram   ilçesini cazibe merkezi haline getirecek hem de meram halkının ekonomik düzeyini yukarıya çıkaracaktır.

Bu proje ‘TAVANDAN DAHA ÇOK TABANA HİZMET’ sloganımızın bir ürünüdür.

Bu projemiz Karaman yolu- Antalya yolu arasında yer alacaktır.

3- MERAM BAĞLARI REKREASYON PROJESİ

Meram bağları Konya ilinin dünyaca ünlü bir mesire yeri olarak tanınmakta iken artık unutulmaya yüz tutmuştur çünkü buraya yakışacak burayı geliştirecek projeler geliştirilmemiş ve uygulanmamıştır.

Bizim seçilmemiz halinde meram bağlarına mevcut yeşil örtüyü iyileştirmek kaydıyla her türlü eğlenmenin, dinlenmenin, kongrelerin yapılacağı, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı spor etkinliklerinin yapılacağı, spor ekiplerinin kamp yapabileceği butik otel, motel, kamping ve anfi tiyatro gibi yapılar inşa edilecektir.

Bu projenin gerçekleşmesinde belediyemiz gerekli düzenlemeleri tabiat varlıklarını koruma kurulu ve diğer sivil toplum örgütlerinin görüşlerini de alarak yapacak ve özel sektör kuruluşlarının yatırım yapmaları sağlanacaktır.

Özel sektör sağlık yatırımları bu bölgeye kaydırılacak ve bölge cazibe merkezi haline getirilecektir.

4-MAHALLE EVLERİ PROJESİ

Birbirine çok yakın ve düzensiz meram ilçesinin mahallerinde halkın sosyal kültürel sağlık eğlence vakit geçirme internet kafe küçük toplantı gibi ihtiyaçların karşılanmadığı görülmektedir.

Bizim dönemizde kentsel dönüşümün gerçekleşmesiyle düzenli modern yaşanabilir mahalleler oluşturulacak ve bu mahallelerin birkaçına birlikte hizmet edebilecek nitelikte mahalle merkezleri oluşturulacak ve mahalle merkezlerinde de mahalle evleri inşa edilecektir.

Mahalle evleri aşağıdaki özellikleri bünyesinde bulundurulacaktır;

-Muhtarlık büroları

-Günlük gazetelerin de olacağı okuma salonları

-Küçük çaplı nişan düğün kına toplantı gibi etkinliklerin yapılacağı salonlar

-Küçük zanaatkarların olacağı dükkanlar

-Sağlık evleri

-Aşevi

-İnternet hizmet salonları

-Fitnes salonları

-Çay kahve salonları ve bahçeleri

Mahalle evleri belediye tarafından inşa edilecek uygun olan kısımlar özel sektör marifetiyle diğer kısımlar belediye marifetiyle işletilecektir.

Mahalle evlerinin bulunacağı bölgelerden uygun olanları büyük alışveriş merkezlerine tahsis edilerek meram da hiç olmayan büyük alıveriş merkezlerinden en az 3 tane meram ilçesine kazandırılacaktır.

 

5-MERAM TOPLULAŞTIRMA PROJESİ

Meram ilçesi nüfus yoğunluğu açısından Konya’nın en az yoğunluğu olan ilçesidir. Buna rağmen çok yaygın bir yerleşim alanına yayılmıştır. Bu durum beraberinde altyapı ulaşım gibi birçok sorunu beraberinde getirmekte ve belediye kaynaklarının gereksiz yere harcanmasına ve halkın hizmetlerden daha az faydalanmalarına sebep olmaktadır.

Bizim dönemimizde bu sorunları ortadan kaldıracak kaynakları optimum kullandıracak şekilde meram ilçesinde nüfus yoğun modern mahalleler oluşturulacak halkın nitelikli konutlarda yaşanabilir çevrelerde yaşaması sağlanacaktır.

Bunun yapılması için Konya merkeze yakın mahallelerde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılacak merkezde sayılacak, Aydoğdu, Çaybaşı, Uzun harmanlar, kalfalar, Kurtuluş gibi mahallerin imar planları şehrin genel dokusuna uygun ve halkın lehine yeniden ele alınacak modern yapım metotları kullanılarak nitelikli konutlar inşa edilecektir.

Kentsel dönüşüm sonrası ortaya çıkacak arsa rantları halkın lehine kullanılırken belediye kaynakları da arttırılacaktır.

Burada belediye öncülüğünde ve belediyenin denetiminde oluşturulacak konut kooperatifleri marifetiyle inşaatlar yapılacak kredi faizleri ve kar sarmalı olmadan üretilecek konutlar uygun periyotlarda halkın kullanımına sunulacaktır.

Meramda oturanların yanında diğer ilçelerden de meram da oturmak isteyen herkese ucuz ama nitelikli konut satışı yapılacaktır.

Kentsel dönüşüm için yapılacak imar uygulama planlarında DOP (Düzenleme ortaklık payı) oranları halkın lehine adaletli olacak, arsa sahiplerinin hakları gasp edilmeyecektir.

Yapılaşmada dikeye büyüme prensibinden hareketle yeşil meram daha da yeşil hale gelecek yatayda ortaya çıkacak boş alanlar park, yeşil alan, alışveriş ve eğlence merkezi inşaatları için değerlendirilecek ve böylece ilave kaynak yaratılacaktır.

Dikeye büyüyen yapılardaki kalite, konfor, sağlamlık ve kendiliğinden zorunlu olarak ortaya çıkacak teknolojik yapım metotları inşaat yapımındaki bilinen sıkıntıları ortadan kaldıracaktır.

Bu proje meram ilkesindeki pespaye görünümü ortadan kaldıracağı gibi modern Konya’nın en modern ilçesinin meram olmasını ve diğer ilçelerle arasındaki olumsuz mesafenin kapanmasına yardımcı olacaktır.

Bu proje ile merkez yeniden merama kayacak büyükşehir ve merkezi hükümet yatırımlarının kendiliğinden merama gelmesine imkân sağlayacaktır.

Bu projemiz ‘HERKES MERAMDA YAŞAMAK İSTEYECEK’ sloganımızın bir ürünüdür.